Όλα Είναι Κόμικξς » OlaEinaiKomikxs_Zombies#2_Monday_18JUN2012-1