Το “Small Talk”  ήταν ένα από τα πρώτα comic strips του Έκτορα σε comic strip. Μέχρι τώρα τα σχέδια αυτά ήταν αδημοσίευτα, και έχουμε την χαρά να τα φιλοξενούμε στο socomic.