Ένα dark blog για τα Xmas και τους μικρούς βοηθούς του Άγιου Βασίλη. Από τον Matteo Bernardini.

dark little blog all about xmas and the unfortunate events of Santa’s little helpers. By Matteo Bernardini.

via:thecuriousbrain