Περίπλοκες απαντήσεις για τα πιο απλά ερωτήματα της ζωής! Αυτή την εβδομάδα είδαμε φόνους, εσωτερικές φυλακές αλλά και θετικά μηνύματα και σχέδια για νέα αρχή! Καθημερινά στις 10:00 από τον Ταυτολόγο!