Μία μικρή γεύση από τη νέα σειρά webcomic που έρχεται το Σεπτέμβρη στο socomic! Aπό τον Κωνσταντίνο Χρυσούλη!
Coming this September! Here’s a promo for my daily online comic strip retelling of the early days of seminal indie band, the Smiths! Written and drawn by Con Chrisoulis and hosted by SoComic.grStarting 3rd September 2012!
  1. doopi doo says:

    woo hoo yeeeahh! Caaan’t wait!