.διαβάζοντας το Dryland Book One///Chapter One από τον CON

 Ο Con διαβάζει Avengers Annual#10 (1980)- πρώτη εμφάνιση της Rogue!