Ένα είδος προς εξαφάνιση για την ελληνική κοινωνία και μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση στο  Όλα Είναι Κόμικξς από τον Τάσο Μαραγκό!