Στη δεκαετία του ’80 ο Tom McNeely δημιούργησε μια σειρά 17 “Making of America” χαρτών για το National Geographic. Εδώ είναι ένα close up από τη δουλειά του.

 

via todaysinspiration