Η στιγμή ενός σούπερ χίροοα που θυσιάζει τα πάντα για να σώσει τον κόσμο!

Όλα Είναι Κόμικξς! Καθημερινά από τον Τάσο Μαραγκό!