Ποιοι είναι οι καραφλοί με μούσια?

Όλα Είναι Κόμικξς καθημερινά από τον Τάσο Μαραγκό!