Ευρώ ή Δραχμή?
Όλα Είναι Κόμικξς καθημερινά από τον Τάσο Μαραγκό!