Μέχρι τελευταία στιγμή θα βλέπουμε και θα ακούμε πολιτικούς λόγους σαν και αυτούς (έστω παρόμοιους)!
Όλα Είναι Κόμικξς! τον Τάσο Μαραγκό!