ζουζούνια …αλλεργίες…καταρροή …με μία λέξη: Άνοιξη
Όλα Είναι Κόμικξς! από τον Τάσο Μαραγκό!