Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο…

Posted: 7th Φεβρουάριος 2012 by socomic in comicquote
Tags: ,

via:bilbobaggins.tumblr.com