Τρίτη ηλικία

Posted: 20th January 2012 by socomic in comicquote

Πώς θα γίνουν οι superheroes & super villains όταν γεράσουν…

Flash

Superman

Spiderman

Wonder Woman

Elektra

Daredevil

Hulk

Batman&Robin

Dr.Octopus

via:amazingdata.com