Η λεπτή γραμμή μεταξύ καλού και κακού… » Smallville_by_Vamore_large