Ένα χεράκι βοηθείας… » lending-a-bat-hand-128981-413-500