Ένας super ήρωας στη δύση του… » Screen shot 2011-11-08 at 7.58.55 π.μ.