Όροι Συμμετοχής: Chocofreta @Comicdom

By socomic
 1. Στον διαγωνισμό που διοργανώνει το blog so comic, μπορούν να λάβουν μέρος ενήλικοι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην ΙΟΝ Α.Ε και στην εταιρία Conne3ion, καθώς και των συνδεδεμένων μ’ αυτές εταιρειών, αλλά και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “Chocofreta@Comicdom” δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων
 3. O διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 30.03.2012 (από τις 11:00 πμ )έως και 01.04.2012 (ώρα 08:00μμ)
 4. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες γίνονται εντός του παραπάνω χρονικού περιθωρίου. Οι υπόλοιπες αυτομάτως αποκλείονται.
 5. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι από μία φορά, οι πολλαπλές συμμετοχές δεν διαγράφονται αλλά δεν καταγράφονται σαν επιπλέον συμμετοχές.
 6. Για να συμμετάσχουν οι επισκέπτες της έκθεσης πρέπει να επισκεφθούν το stand της Σοκοφρέτας, που βρίσκεται εντός του χώρου που είναι η έκθεση, να γράψουν το όνομά τους στο διαθέσιμο υπολογιστή που βρίσκεται στο stand και ότι άλλο επιθυμούν και να το δημοσιεύουν στο www.socomic.gr. Το παραπάνω θα γίνει με τη βοήθεια της διοργανώτριας εταιρείας.  Αυτομάτως το παραπάνω post θα δημοσιευτεί στη σελίδα της Σοκοφρέτας στο Facebook. Εναλλακτικά, μπορούν να κάνουν check in μέσω της εφαρμογής Foursquare, στο μέρος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο “Chocofreta@Comicdom” αφηνοντας το όνομά τους και ό,τι άλλο επιθυμούν.
 7. Κάθε φορά που γίνεται ένα σχόλιο (post) στο socomic ή στο μέρος “Chocofreta@Comicdom” που έχει δημιουργηθεί από την διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει για αναδημοσίευση στο blog, facebook ,twitter ή και ακόμα για δική της προωθητική χρήση.
 8. Σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου το πραγματικό ονοματεπώνυμο πρέπει να γίνει γνωστό στην διοργανώτρια εταιρία προκειμένου να επικοινωνήσει για τυχόν ενημέρωση.
 9. Σχόλια με προσβλητικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο, ακυρώνονται και δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
 10. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 11. Το δώρο παραλαμβάνεται από τον νικητή στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας.
 12. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση του δώρου. Σε περίπτωση μη παραλαβής του δώρου εντός των ως άνω προθεσμιών και μετά την παρέλευση αυτών, η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει πλέον καμμία υποχρέωση παράδοσης του δώρου.
 13. Οι τυχεροί προκύπτουν ύστερα από κλήρωση και θα δημοσιευτεί στο blog socomic. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα iPad2 ενώ υπόλοιποι 5 από ένα κουτί Σοκοφρέτες.
 14. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
 15. Δεν επιτρέπεται να ζητείται είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είτε μετά τη λήξη του, από την επιτροπή να αιτιολογήσει τις όποιες απορρίψεις συμμετοχών. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται καμία μομφή, παρατήρηση, και αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής και των όρων του διαγωνισμού