Ίωνας – Όταν ο Νεύτωνας… » ionas 13 color letter flatten-1