Smiths_Week36_day01_Gr_pt1_sm

Smiths_Week36_day01_Gr_pt2_sm

ENGLISH VERSION

Smiths_Week36_day01_En_pt1_sm

Smiths_Week36_day01_En_pt2_sm

 

 

» ή θα μας αγαπήσετε ή θα μας μισήσετε»  η πρώτη συναυλία των Sex Pistols στην Αγγλία…
TALES OF THE SMITHS του Con Chrisoulis.