Από τον Daredevil μέχρι και τον Calvin and Hobbes o Κerry Callen ξανασχεδιάζει με animation διάσημα εξώφυλλα

Daredevil #7 πρωτότυπο εξώφυλλο από τον Paolo Rivera

1943: Batman#15, πρωτότυπο εξώφυλλο από τον Jack Burnley

Calvin & Hobbes:The Days Are Just Packed

via: Kerry Callen’s blog